ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Awards ,รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับ “เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล 3Rs Awards ,รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับ “เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

21 ส.ค. 2561
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด เข้ารับรางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement Awards และรางวัล 3R+ Awards ระดับเหรียญทองแดง   ประจำปี 2561 จาก นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องด้วยบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ของการดำเนินงานการบริหารจัดการอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร