ข่าวสารและบทความ

8 กันยายน 2561 >>กิจกรรมการดำเนินการเพิ่มผลผลิต 5 ส. กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2561

8 กันยายน 2561 >>กิจกรรมการดำเนินการเพิ่มผลผลิต 5 ส. กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น ประจำปี 2561

8 ก.ย. 2561
วันที่ 8 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จัดกิจกรรมการดำเนินการเพิ่มผลผลิต 5 ส. ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 17 กับกิจกรรม "ยิงสนุก ปักหมุด ปลูกป่า" ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          กิจกรรม "ยิงสนุก ปักหมุด ปลูกป่า" เป็นการเรียนรู้การปั้นเมล็ดพันธุ์สำหรับการนำไปปลูกป่าด้วยวิธีการยิงเมล็ดพันธุ์เข้าไปในบริเวณป่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่และวิทยากรของเขื่อนเป็นผู้ให้ความรู้และสาธิตการปั้นเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และทดลองการปั้นเมล็ดพันธุ์ ก่อนนำไปยิงเพื่อปลูกป่าที่บริเวณเชิงเขาเขื่อนขุนด่านปราการชล