ข่าวสารและบทความ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 อย่างเป็นทางการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 อย่างเป็นทางการ

1 เม.ย. 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดโครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019  ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น บริษัท ราชาชูรส จำกัด และบริษ้ท ราชาเซรามิค จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้
          โครงการวิ่ง
KSL Virtual Run 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย ผ่านการวิ่งสะสมระยะทางตามเป้าหมายที่สมัคร ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของโครงการ โดยผู้บริหารและพนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ เริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 31 กรกฎาคม 2562 และสังกัดโรงงานเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 31 สิงหาคม 2562

เป้าหมายของระยะทางวิ่งรวมของโครงการ KSL Virtual Run 2019 คือ 300,000 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคโดยบริษัทฯ เป็นผู้สบทบทุน กิโลเมตรละ 5 บาท เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป