ข่าวสารและบทความ

KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี พ.ศ.2562

15 มี.ค. 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 61 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จากคณะผู้บริหาร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายสรุปในโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว  เพื่อทราบถึงภาพรวมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการพาคณะผู้ถือหุ้นเดินทางไปสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคันธารราฐหรือปางขอฝน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี