ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท

เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

   • +662-642-6191-9
   • +662-642-6097-9

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

E: IA@kslgroup.com

ฝ่ายขาย – น้ำตาล

E: sales@kslgroup.com

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

E: secretary@kslgroup.com

ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารและทรัพยากรบุคคล

E: ampaporn@kslgroup.com

ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุน

E: ir@kslgroup.com

 • บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6097
  แผนที่


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1):
  43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

  โทรศัพท์: +6643-432-902-6 โทรสาร: +6643-441-056
  แผนที่


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2):
  255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

  โทรศัพท์ : +6642-810-931 โทรสาร : +6642-810-931

 • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228


  ที่ตั้งโรงงาน:
  14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

  โทรศัพท์ : +6634-543-201-3 โทรสาร : +6634-640-208
  แผนที่

 • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228


  ที่ตั้งโรงงาน:
  99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

  โทรศัพท์ : +6634-615-350 โทรสาร : +6634-615-399
  แผนที่

 • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6229-39 โทรสาร: +662-642-6228


  ที่ตั้งโรงงาน:
  24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

  โทรศัพท์ : +6638-788-203-5 โทรสาร : +6638-472-674-6
  แผนที่

 • Savannakhet Sugar Corporation 

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong District Savannakhet Province, Lao P.D.R

  โทรศัพท์ : +856-41-666-002-3 โทรสาร : +856-41-666-001

 • Koh Kong Plantation Co., Ltd.

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

  โทรศัพท์ +855-35-399-333

  แผนที่
 • Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

  โทรศัพท์ : +855-35-399-888

  แผนที่
 • บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ :+662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6097

 • บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : +662-642-6203-6 โทรสาร : +662-642-6207

 • บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า:
  90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  โทรศัพท์ : +662-394-2340-9
  โทรสาร : +662-384-2261, +662-384-2263
  แผนที่

 • Wyn In Trading Co.,Ltd.

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  10 th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene, Republic of Mauritius

 • บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6738


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1):
  88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

  โทรศัพท์: +6643-441-141, 441-084 โทรสาร: +6643-441-204


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2):
  99/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

  โทรศัพท์ : +6634-615-351-3 โทรสาร : +6634-615-354

 • บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6230-9 โทรสาร: +662-642-6294


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1):
  43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

  โทรศัพท์: +6643-441-051- 2 โทรสาร: +663-441-244


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2):
  99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

  โทรศัพท์ : +6634-615-356-7 โทรสาร : +6634-615–359


  ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 3):
  255/1- 2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

  โทรศัพท์ : +6642-810-931 โทรสาร : +6642-810-931

 • บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6294

 • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  โทรศัพท์: +662-642-6191-9 โทรสาร: +662-642-6738

 • บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน:
  เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์: +662-642-6221-3 โทรสาร: +662-642-6224

 • บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

  โทรศัพท์: +6636-358-309 โทรสาร: +6636-358-307

 • ศูนย์จัดซื้อและโลจิสติกส์ KSL (บมจ.น้ำตาลขอนแก่น)

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  เลขที่ 3003 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  โทรศัพท์: +662-385-0536-40, +662-754-8824 โทรสาร: +662-754-8823

  แผนที่

แบบฟอร์มติดต่อ

รายละเอียด*

success
error